Σαββάτο, 20 Οκτωβρίου 2018 , 1:30
Courier services in Greece
Εν ισχύ από την 25 Ιούλιο 2016

Τιμοκατάλογος Κανονικών Ταχυμεταφορών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος

-
υπηρεσία ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗ II ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ III ΝΗΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ I, II ΚΑΙ III
Πόρτα - Πόρτα (από και προς την πόρτα του πελάτη)
χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α.
έγγραφα 20,34 24,41 13,50 16,20 23,39 28,07 26.44 31.73
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 20,34 24,41 13,50 16,20 23,39 28,07 26.44 31.73
Από 1 έως 2 κιλά 22,69 27,23 15,06 18,07 26,09 31,31 29,49 35.39
Από 2 έως 5 κιλά 29,34 35,21 19,56 23,47 33,74 40,49 38,14 45,77
Από 5 έως 10 κιλά 42,83 51,40 28,56 34,27 49,27 59,12 55,68 66,82
Από 10 έως 15 κιλά 56,33 67,60 37,55 45,06 64,78 77,74 73,23 87,88
Από 15 έως 20 κιλά 72,17 86,60 48,11 57,73 83,01 99,61 93,82 112,58
άνω 20 κιλών 72,17 λέβα + 2,74 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 86,60 λέβα + 3,29 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 48,11 λέβα + 1,96 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 57,73 λέβα + 2,35 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 83,01 λέβα + 3,15 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 99,61 λέβα + 3,78 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 93,82 λέβα + 3.56 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 112,58 λέβα + 4.27 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες
Πόρτα - Γραφείο ή Γραφείο - Πόρτα
έγγραφα 18,58 22,30 11,34 13,61 21,38 25,66 24,15 28,98
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 18,58 22,30 11,34 13,61 21,38 25,66 24,15 28,98
Από 1 έως 2 κιλά 20,34 24,41 12,52 15,02 23,39 28,07 26,44 31,73
Από 2 έως 5 κιλά 26,60 31,92 16,23 19,48 30,59 36,71 35,12 42,14
Από 5 έως 10 κιλά 38,33 46,00 23,47 28,16 44,08 52,90 49,83 59,80
Από 10 έως 15 κιλά 50,07 60,08 30,71 36,85 57,58 69,10 65,09 78,11
Από 15 έως 20 κιλά 64,93 77,92 39,70 47,64 74,67 89,60 84,41 101,29
άνω 20 κιλών 64,93 λέβα + 2,54 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 77,92 λέβα + 3,05 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 39,70 λέβα + 1,56 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 47,64 λέβα + 1,87 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 74,67 λέβα + 2,92 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 89,60 λέβα + 3,5 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 84,41 λέβα + 3.31 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 101,29 λέβα + 3.97 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες
Γραφείο - Γραφείο (προς και από το γραφείο του κούριερ)
έγγραφα 14,86 17,83 10,37 12,44 17,09 20,51 - -
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 14,86 17,83 10,37 12,44 17,09 20,51 - -
Από 1 έως 2 κιλά 15,65 18,78 10,76 12,91 18,00 21,60 - -
Από 2 έως 5 κιλά 20,54 24,65 14,08 16,90 23,62 28,34 - -
Από 5 έως 10 κιλά 29,34 35,21 20,15 24,18 33,74 40,49 - -
Από 10 έως 15 κιλά 38,14 45,77 26,21 31,45 43,86 52,63 - -
Από 15 έως 20 κιλά 49,68 59,62 34,23 41,08 57,13 68,56 - -
άνω 20 κιλών 49,68 λέβα + 2,15 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 59,62 λέβα + 2,58 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 34,23 λέβα+1,56 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 41,08 λέβα + 1,87 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 57,13 λέβα + 2,48 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 68,56 λέβα + 2,98 λέβα για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών -
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες


* Το βάρος τιμολόγησης της αποστολής είναι το πραγματικό βάρος όλων των δεμάτων μιας αποστολής, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο ανώτερο χιλιόγραμμο. Το βάρος της αποστολής υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: (πλάτος, εκατ. Х μήκος, εκατ. Х ύψος, εκατ.)/6000.

** Έως 13.00 για οικισμούς με υποκατάστημα της Econt. Για πόλεις χωρίς υποκατάστημα της Econt κατά τις εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου οικισμού.

Στην τελική αξία της υπηρεσίας συνυπολογίζεται και Επίναυλος Καυσίμων.
Ο Επίναυλος Καυσίμων υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Τελική αξία = (Κανονική Υπηρεσία + Προαιρετικές Υπηρεσίες) + Επίναυλος Καυσίμων.

Την πρώτη ημέρα κάθε μήνα ο επίναυλος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις λιανικές τιμές καυσίμων της εταιρείας Petrol Ltd. Ο Επίναυλος ισχύει για τον τρέχοντα μήνα. Η Econt Express Ltd. δημοσιεύει το τελικό ποσό/ ποσοστό και τη μέθοδο υπολογισμού της επιβάρυνσης στην ιστοσελίδα της www.econt.com.

Τιμοκατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών

υπηρεσία λοιπές συνθήκες κωδικός Τιμή και χρεώσεις
Αγορά με κούριερ* Αγορά με κούριερ PBC (COD) 4,8% από το ποσό
δήλωση αξίας Αυξημένη ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφορών έως τη δηλωμένη αξία, με όριο τα 10000 BGN ОС 0,6% επί της δηλωμένης αξίας
απόδειξη παραλαβής Στον πελάτη παραχωρείται κατ’αίτημά του αντίγραφο της φορτωτικής με υπογραφή του παραλήπτη DC 13,50 BGN/αποστολή
απόδειξη παραλαβής και εμπορική απόδειξη Απόδειξη παραλαβής (βλ. πάνω), αλλά επικυρωμένη με υπογραφή και σφραγίδα DC-CP Τιμολογείται ως μια αποστολή εγγράφων στο ανάλογο κωδικό με 10% έκπτωση
αντικαταβολή αντικαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού Χρέωση για την υπηρεσία αντικαταβολής CD 4,8% για πληρωμή τοις μετρητοίς 2,4% για πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Παράδοση με προτεραιότητα Αποστολή με προκαθορισμένη ώρα παράδοσης.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για αποστολές που παραδίδονται το Σάββατο, με ώρα παράδοσης προτεραιότητας «έως 13» ή νωρίτερα σύμφωνα με τη παραγγελία του πελάτη.
P 12,00 BGN/αποστολή
μεταφορές με τσάντα ψυγείο Κατ' απαίτηση του πελάτη, η Econt Express παραχωρεί τσάντα-ψυγείο με μέγιστες διαστάσεις 30/30/17 εκατ. REF 18,00 BGN/αποστολή
αποστολή μετ’ επιστροφής Προπληρωμένη υπηρεσία με 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής DP 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής

* Aγορά με κούριερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξής χώρες: Βρετανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα και οι όροι της αγοράς είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.econt.com.

Εν ισχύ από την 25 Ιούλιο 2016

Kανονικές κάργκο υπηρεσίες μεταξύ της Βουλγαρίας και της Θεσσαλονίκης, Ελλαδος

Σε Еυρώ – η πληρωμή γίνεται στην Ελλάδα
-
υπηρεσία ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗ II ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ III ΝΗΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ I, II ΚΑΙ III
Πόρτα - Πόρτα (από και προς την πόρτα του πελάτη)
χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α.
έγγραφα 10,40 12,90 6,90 8,56 11,96 14,83 13,52 16,76
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 10,40 12,90 6,90 8,56 11,96 14,83 13,52 16,76
Από 1 έως 2 κιλά 11,60 14.38 7,70 9.55 13.34 16.54 15.08 18.70
Από 2 έως 5 κιλά 15,00 18,60 10,00 15,40 17,25 21,39 19,50 24,18
Από 5 έως 10 κιλά 21,90 27,16 14,60 18,10 25,19 31,24 28,47 35,30
Από 10 έως 15 κιλά 28,80 35,71 19,20 23,81 33,12 41,07 37,44 46,43
Από 15 έως 20 κιλά 36,90 45,76 24,60 30,51 42,44 52,63 47,97 59,48
άνω 20 κιλών 36,90 ευρώ + 1,40 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 45,76 ευρώ + 1,74 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 24,60 ευρώ + 1,00 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 30,51 ευρώ + 1,24 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 42,44 ευρώ + 1,61 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 52,63 ευρώ + 2,00 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 47,97 ευρώ + 1.82 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 59,48 ευρώ + 2.26 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες
Πόρτα - Γραφείο ή Γραφείο - Πόρτα
έγγραφα 9,50 11,78 5,80 7,19 10,93 13,62 12,35 15,31
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 9,50 11,78 5,80 7,19 10,93 13,62 12,35 15,31
Από 1 έως 2 κιλά 10,40 12.9 6,40 7,94 11,96 14,83 13,52 16,76
Από 2 έως 5 κιλά 13,60 16,86 8,30 10,29 15,64 19,39 17,95 22,26
Από 5 έως 10 κιλά 19,60 24,30 12,00 14,88 22,54 27,95 25,48 31,60
Από 10 έως 15 κιλά 25,60 31,74 15,70 19,47 29,44 36,51 33,28 41,27
Από 15 έως 20 κιλά 33,20 41,17 20,30 25,17 38,18 47,34 43,16 53,52
άνω 20 κιλών 33,20 ευρώ + 1,30 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 41,17 ευρώ + 1,61 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 20,30 ευρώ + 0,80 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 25,17 ευρώ + 0,99 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 38,18 ευρώ + 1,50 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 47,34 ευρώ + 1,86 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 43,16 ευρώ + 1.69 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 53,52 ευρώ + 2.10 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες
Γραφείο - Γραφείο (προς και από το γραφείο του κούριερ)
έγγραφα 7,60 9,43 5,30 6,57 8,74 10,84 - -
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 κιλό 7,60 9,43 5,30 6,57 8,74 10,84 - -
Από 1 έως 2 κιλά 8,00 9,92 5,50 6,82 9,20 11,41 - -
Από 2 έως 5 κιλά 10,50 13,02 7,20 8,93 1,08 14,98 - -
Από 5 έως 10 κιλά 15,00 18,60 10,30 12,77 17,25 21,39 - -
Από 10 έως 15 κιλά 19,50 24,18 13,40 16,62 22,43 27,81 - -
Από 15 έως 20 κιλά 25,40 31,50 17,50 21,70 29,21 36,22 - -
άνω 20 κιλών 25,40 ευρώ + 1,10 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 31,50 ευρώ + 1,36 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 17,50 ευρώ + 0,80 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 21,70 ευρώ + 0,99 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 29,21 ευρώ + 1,27 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών 36,22 ευρώ + 1,57 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό άνω των 20 κιλών -
Χρόνος παράδοσηςη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή - 1 ημέρα Αθήνα + ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση την Πελοπόννησο - 2 ημέρες Νησιά - 3-4 ημέρες Απομακρυσμένους οικισμούς - 3-5 ημέρες


* Το βάρος τιμολόγησης της αποστολής είναι το πραγματικό βάρος όλων των δεμάτων μιας αποστολής, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο ανώτερο χιλιόγραμμο. Το βάρος της αποστολής υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: (πλάτος, εκατ. Х μήκος, εκατ. Х ύψος, εκατ.)/6000.

** Έως 13.00 για οικισμούς με υποκατάστημα της Econt. Για πόλεις χωρίς υποκατάστημα της Econt κατά τις εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου οικισμού.

Στην τελική αξία της υπηρεσίας συνυπολογίζεται και Επίναυλος Καυσίμων.
Ο Επίναυλος Καυσίμων υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Τελική αξία = (Κανονική Υπηρεσία + Προαιρετικές Υπηρεσίες) + Επίναυλος Καυσίμων.

Ο επίναυλος καυσίμων ανακοινώνεται από την ΕΚΟΝΤ την 1η του μηνός, ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, την κατάσταση των υποδομών και τις τιμές καυσίμων στη Βουλγαρία.

Τιμοκατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών

υπηρεσία λοιπές συνθήκες κωδικός Τιμή και χρεώσεις
Αγορά με κούριερ* Αγορά με κούριερ PBC (COD) 4,92% από το ποσό
δήλωση αξίας Αυξημένη ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφορών έως τη δηλωμένη αξία, με όριο τα 10000 BGN ОС 0,62% επί της δηλωμένης αξίας
απόδειξη παραλαβής Στον πελάτη παραχωρείται κατ' απαίτησή του αντίγραφο της φορτωτικής με υπογραφή του παραλήπτη DC 7,00 ευρώ/αποστολή
απόδειξη παραλαβής και εμπορική απόδειξη Απόδειξη παραλαβής (βλ. πάνω), αλλά επικυρωμένη με υπογραφή και σφραγίδα DC-CP Τιμολογείται ως μια αποστολή εγγράφων στο ανάλογο κωδικό με 10% έκπτωση
αντικαταβολή αντικαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού Χρέωση για την υπηρεσία αντικαταβολής CD 4,92% για πληρωμή τοις μετρητοίς 2,46% για πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Παράδοση με προτεραιότητα Αποστολή με προκαθορισμένη ώρα παράδοσης.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για αποστολές που παραδίδονται το Σάββατο, με ώρα παράδοσης προτεραιότητας «έως 13» ή νωρίτερα σύμφωνα με τη παραγγελία του πελάτη.
P 6,34 ευρώ/αποστολή
μεταφορές με τσάντα ψυγείο Κατ' απαίτηση του πελάτη, η Econt Express παραχωρεί τσάντα-ψυγείο με μέγιστες διαστάσεις 30/30/17 εκατ. REF 9,43 ευρώ/αποστολή
αμφίδρομη αποστολή Προπληρωμένη υπηρεσία με 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής DP 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής

* Aγορά με κούριερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξής χώρες: Βρετανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα και οι όροι της αγοράς είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.econt.com.

Εν ισχύ από την 01 Απριλίου 2011

Kανονικές κάργκο υπηρεσίες μεταξύ της Ρουμανίας και της Θεσσαλονίκης, Ελλαδος

Σε Еυρώ – η πληρωμή γίνεται στην Ελλάδα
Είδος υπηρεσίας Γραφείο-Γραφείο Γραφείο-πόρτα πόρτα-πόρτα
χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
Αποστολές εγγράφων 12,20 15,00 13,82 17,00 15,45 19,00
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος*:
έως 1 кιλό 13,82 17,00 15,45 19,00 17,07 21,00
πάνω από 1 έως 2 κιλά 15,45 19,00 17,89 22,00 20,33 25,00
πάνω από 2 έως 5 кιλά 19,51 24,00 24,39 30,00 29,27 36,00
πάνω από 5 έως 10 кιλά 27,64 34,00 32,52 40,00 37,40 46,00
πάνω από 10 έως 15 кιλά. 35,77 44,00 40,65 50,00 45,53 56,00
πάνω από 15 έως 20 кιλά 43,90 54,00 48,78 60,00 53,66 66,00
Άνω των 20 кιλών 1,71 ευρώ/kg 2,10 ευρώ/kg 1,87 ευρώ/kg 2,30 ευρώ/kg 2,03 ευρώ/kg 2,50 ευρώ/kg

Χρόνος παράδοσης αποστολών στη Ρουμανία: - 1 εργάσιμη μέρα στο Βουκουρίστι, 2 εργάσιμες μέρες στις άλλες πόλεις με γραφεία˙έως 5 εργάσιμες μέρες σε κατοικημένους τόπους χωρίς γραφεία.
Χρόνος παράδοσης αποστολών στη Θεσσαλονίκη Ελλάδος, έως 13 ώρες της επόμενης εργάσιμης μέρας.

* Το βάρος τιμολόγησης της αποστολής είναι το πραγματικό βάρος όλων των δεμάτων μιας αποστολής, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο ανώτερο χιλιόγραμμο. Το βάρος της αποστολής υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: (πλάτος, εκατ. Х μήκος, εκατ. Х ύψος, εκατ.)/6000.

Στην τελική αξία της υπηρεσίας συνυπολογίζεται και Επίναυλος Καυσίμων.
Ο Επίναυλος Καυσίμων υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Τελική αξία = (Κανονική Υπηρεσία + Προαιρετικές Υπηρεσίες) + Επίναυλος Καυσίμων.

Ο επίναυλος καυσίμων ανακοινώνεται από την ΕΚΟΝΤ την 1η του μηνός, ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, την κατάσταση των υποδομών και τις τιμές καυσίμων στη Βουλγαρία.

Τιμοκατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών

υπηρεσία λοιπές συνθήκες κωδικός Τιμή και χρεώσεις
Αγορά με κούριερ* Αγορά με κούριερ PBC (COD) 9,84% από το ποσό
δήλωση αξίας Αυξημένη ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφορών έως τη δηλωμένη αξία, με όριο τα 10000 BGN ОС 1,23% επί της δηλωμένης αξίας
απόδειξη παραλαβής Στον πελάτη παραχωρείται κατ' απαίτησή του αντίγραφο της φορτωτικής με υπογραφή του παραλήπτη DC 8,41 ευρώ/αποστολή
απόδειξη παραλαβής και εμπορική απόδειξη Απόδειξη παραλαβής (βλ. πάνω), αλλά επικυρωμένη με υπογραφή και σφραγίδα DC-CP Τιμολογείται ως μια αποστολή εγγράφων στο ανάλογο κωδικό με 10% έκπτωση
αντικαταβολή αντικαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού Χρέωση για την υπηρεσία αντικαταβολής CD 9,84% για πληρωμή τοις μετρητοίς 4,92% για πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Παράδοση με προτεραιότητα Αποστολή με προκαθορισμένη ώρα παράδοσης.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για αποστολές που παραδίδονται το Σάββατο, με ώρα παράδοσης προτεραιότητας «έως 13» ή νωρίτερα σύμφωνα με τη παραγγελία του πελάτη.
P 9,43 ευρώ/αποστολή
μεταφορές με τσάντα ψυγείο Κατ' απαίτηση του πελάτη, η Econt Express παραχωρεί τσάντα-ψυγείο με μέγιστες διαστάσεις 30/30/17 εκατ. REF 19,28 ευρώ/αποστολή
αποστολή μετ’ επιστροφής Προπληρωμένη υπηρεσία με 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής DP 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής

* Aγορά με κούριερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξής χώρες: Βρετανία, Ρουμανία, Ελλάδα και οι όροι της αγοράς είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.econt.com.

Εν ισχύ από την 01.3.2015

Kανονικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μεταξύ της Ρουμανίας και της  Ελλαδος

Σε Λέι – η πληρωμή γίνεται στη Ρουμανία
Είδος υπηρεσίας Γραφείο-Γραφείο Γραφείο-πόρτα πόρτα-πόρτα
χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
Αποστολές εγγράφων 54,84 65,81 62,90 75,48 70,97 85,16
αποστολές δεμάτων με υπολογισμένο βάρος *:
έως 1 кιλό 62,90 76,68 70,97 85,16 76,61 91,93
πάνω από 1 έως 2 κιλά 70,97 85,61 80,65 96,78 92,74 111,29
πάνω από 2 έως 5 кιλά 88,71 106,45 112,90 135,48 137,10 164,52
пάνω από 5 έως 10 кιλά 120,97 145,16 145,16 174,19 169,35 203,22
пάνω από 10 έως 15 кιλά 161,29 193,55 185,48 222,58 209,68 251,62
пάνω από 15 έως 20 кιλά 201,61 241,93 225,81 270,97 250,00 300,00
Άνω των 20 кιλών 8,06 λέι/kg 9,67 λέι/kg 8,87 λέι/kg 10,64 λέι/kg 9,68 λέι/kg 11,62 λέι/kg

Χρόνος παράδοσης αποστολών στη Ρουμανία: - 1 εργάσιμη μέρα στο Βουκουρίστι, 2 εργάσιμες μέρες στις άλλες πόλεις με γραφεία˙έως 5 εργάσιμες μέρες σε κατοικημένους τόπους χωρίς γραφεία.
Χρόνος παράδοσης αποστολών στη Θεσσαλονίκη Ελλάδος, έως 13 ώρες της επόμενης εργάσιμης μέρας.

* Το βάρος τιμολόγησης της αποστολής είναι το πραγματικό βάρος όλων των δεμάτων μιας αποστολής, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο ανώτερο χιλιόγραμμο. Το βάρος της αποστολής υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: (πλάτος, εκατ. Х μήκος, εκατ. Х ύψος, εκατ.)/6000.

Στην τελική αξία της υπηρεσίας συνυπολογίζεται και Επίναυλος Καυσίμων.
Ο Επίναυλος Καυσίμων υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Τελική αξία = (Κανονική Υπηρεσία + Προαιρετικές Υπηρεσίες) + Επίναυλος Καυσίμων.

Ο επίναυλος καυσίμων ανακοινώνεται από την ΕΚΟΝΤ την 1η του μηνός, ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, την κατάσταση των υποδομών και τις τιμές καυσίμων στη Βουλγαρία.

Τιμοκατάλογος Πρόσθετων Υπηρεσιών

Τιμολογείται ως μια αποστολή εγγράφων στο ανάλογο κωδικό με 10% έκπτωση
υπηρεσία λοιπές συνθήκες κωδικός Τιμή και χρεώσεις
Αγορά με κούριερ* Αγορά με κούριερ PBC (COD) 9,60% από το ποσό
δήλωση αξίας Αυξημένη ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφορών έως τη δηλωμένη αξία, με όριο τα 10000 BGN ОС 1,20% επί της δηλωμένης αξίας
απόδειξη παραλαβής Στον πελάτη παραχωρείται κατ' απαίτησή του αντίγραφο της φορτωτικής με υπογραφή του παραλήπτη DC 34,13 λέι/αποστολή
απόδειξη παραλαβής και εμπορική απόδειξη Απόδειξη παραλαβής (βλ. πάνω), αλλά επικυρωμένη με υπογραφή και σφραγίδα DC-CP 45,51 λέι
αντικαταβολή αντικαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού Χρέωση για την υπηρεσία αντικαταβολής CD 9,60 % για πληρωμή τοις μετρητοίς 4,80 % για πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Παράδοση με προτεραιότητα Αποστολή με προκαθορισμένη ώρα παράδοσης.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για αποστολές που παραδίδονται το Σάββατο, με ώρα παράδοσης προτεραιότητας «έως 13» ή νωρίτερα σύμφωνα με τη παραγγελία του πελάτη.
P 37,97 λέι/αποστολή
μεταφορές με τσάντα ψυγείο Κατ' απαίτηση του πελάτη, η Econt Express παραχωρεί τσάντα-ψυγείο με μέγιστες διαστάσεις 30/30/17 εκατ. REF 78,25 λέι/αποστολή
αποστολή μετ’ επιστροφής Προπληρωμένη υπηρεσία με 10% έκπτωση στην τιμή επιστροφής DP 10 % έκπτωση στην τιμή επιστροφής

* Aγορά με κούριερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξής χώρες: Βρετανία, Ρουμανία, Ελλάδα και οι όροι της αγοράς είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.econt.com.

Συμπληρωματικές Διατάξεις

 1. Για σύνταξη ατομικού τιμοκαταλόγου συνεργασίας με συγκεκριμένη επιχείρηση, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν τηλέφωνο 0 7001 7300 για επικοινωνία με τη Διοίκηση της Econt Express.
 2. Αποστολές με χρόνους παράδοσης που διαφέρουν από εκείνους του Τιμοκαταλόγου αναλαμβάνονται μόνο κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης.
 3. Αποστολές, που παραλαμβάνονται την Παρασκευή με επιθυμητή παράδοση το Σάββατο, υποχρεωτικά επιβαρύνονται με την πρόσθετη υπηρεσία Προτεραιότητα, με κανονική ώρα παράδοσης "έως 13:00" ή νωρίτερα ανάλογα με την επιθυμία του Πελάτη.
 4. Αντικαταβολή:

 5. • Η αποστολή παραδίδεται μόνο κατόπιν εξόφλησης της αξίας της από τον παραλήπτη, εκτός εάν στη φορτωτική υπάρχει εντολή από τον αποστολέα: "Επιτρέπω στον Παραλήπτη να ελέγξει την αποστολή και να εξοφλήσει την αντικαταβολή μόνο εάν αποδεχθεί το προϊόν".
  • Σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το προϊόν, η Econt Express ενημερώνει τον αποστολέα, ο οποίος πρέπει με εντολή του να τροποποιήσει τις συνθήκες της αποστολής.
  • Σε περίπτωση εντολής για επιστροφή μιας αποστολής, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Παραλήπτη, η αξία της υπηρεσίας Αντικαταβολή αφαιρείται από την αξία της ταχυδρομικής υπηρεσίας.
  • Η αντικαταβολή εξοφλείται στον αποστολέα την επόμενη εργάσιμη ημέρα στη διεύθυνση αποστολής, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέθοδος με συμπληρωματική συνεννόηση.
  • Το ποσό της αντικαταβολής μπορεί να αποσταλεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν έγγραφης συνεννόησης.
  • Εάν ο αποστολέας έχει πληρώσει προκαταβολικά στην Econt Express το καθορισμένο ποσό, αυτό πληρώνεται στον παραλήπτη κατά την παράδοση της αποστολής.
 6. Αγορά με Κούριερ στην Βουλγαρία:

 7. • Σε περίπτωση αγοράς με Κούριερ, ο εντολέας πληρώνει προκαταβολικά το ποσό για την αγορά του προϊόντος και υποχρεώνεται να αποδεχθεί το προϊόν και να πληρώσει την ταχυδρομική υπηρεσία κατά την παράδοση.
  • Όταν η εκτέλεση της παραγγελίας δεν είναι δυνατή για αίτια, που δεν εξαρτώνται από τον Κούριερ, στον Εντολέα επιστρέφεται το ποσό, μείον την τιμή για αποστολή εγγράφων, όπως υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο, και το ποσοστό από το ποσό που καταβλήθηκε ως αντικαταβολή σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο του Κούριερ.
  • Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων αξίας άνω των 500 BGN, αυτά μεταφέρονται με την πρόσθετη υπηρεσία " Δηλωμένη αξία " (0,24%), που αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του προϊόντος.
  • Σε περίπτωση άρνησης από τον εντολέα να αποδεχθεί το προϊόν ή να πληρώσει την ταχυδρομική υπηρεσία, ο Κούριερ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την αποστολή μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταναλωτή.
 8. Η πρόσθετη υπηρεσία "Αποστολή με προτεραιότητα" προς κατοικημένους τόπους χωρίς παρουσία της Econt Express παρέχεται μόνο κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης.
 9. Κατά την παραλαβή ή παράδοση κάθε αποστολής στη διεύθυνση του πελάτη, ο Κούριερ περιμένει τη συσκευασία ή προετοιμασία της αποστολής έως 15 λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα. Για την καθυστέρηση του Κούριερ επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση 4,80 BGN ανά 30 λεπτά. Αποδείξεις παραλαβής και εμπόρευμα θεωρούνται αποστολές.
 10. Οι αποστολές με παραλαβή το Σάββατο παραδίδονται την Δευτέρα.
 11. Για παραμονή της αποστολής στο υποκατάστημα του Κούριερ για περισσότερες από επτά εργάσιμες μέρες ισχύει χρέωση αποθήκευσης.

Όλες οι μεταφορές διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους Γενικούς όρους παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Econt Express ΕΠΕ, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.econt.com.


 • Επίναυλο καυσίμων και οδικές συνθήκες για τη Βουλγαρία και Ρουμανία και Ελλάδα
  Μήνας Μάιο
  Επίναυλος 0%
  Ο επίναυλος καυσίμων ανακοινώνεται από την ΕΚΟΝΤ την 1η του μηνός, ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, την κατάσταση των υποδομών και τις τιμές καυσίμων στη Βουλγαρία.
 • Κατεβάστε το δικό σας iEcont εδώ
  Για τα iPhone, iPod touch, iPad μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή εδώ –μέσω iTunes ή απευθείας μέσω App Store.

  Οι καταναλωτές του συστήματος Android μπορούν να κατεβάσουν απευθείας την εφαρμογή με τον σαρωμένο κώδικα QR ή μέσω του Android Market.
 • Δώστε στις διακοπές για 1η Μαΐου

  Σχετικά με την επίσημη αργία της 1ης Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι η 30.04 (Δευτέρα) και η 1.05 (Τρίτη) δεν θα είναι εργάσιμες ημέρες για την Econt.

  Όλες οι αποστολές που θα παραληφθούν την 27.04 (Παρασκευή) θα παραδοθούν κατ’ απαίτηση του πελάτη το Σάββατο, 28.04, με χρήση της πρόσθετης υπηρεσίας Προτεραιότητας. Διαφορετικά, θα παραδοθούν κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις αργίες, δηλαδή την 02:05 (Τετάρτη). Η απαίτηση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση μεταφοράς του φορτίου.

  Οι αποστολές που θα παραληφθούν την 28.04 (Σάββατο), θα παραδοθούν την 02.05 (Τετάρτη).

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

  Για να παραγγείλετε ένα courier για να πάρει αρκετό “Courier” στο τηλέφωνό σας!Designed by FORMA design | Powered by IT Partner